Schválené dotační tituly

Schválené dotační tituly

 

2017

 

alt

 

Moravskosleszký kraj - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017- "HUDBA JAKO KOŘENÍ ŽIVOTA"

VÝŠE DOTACE: 33 200,- Kč


Nadační příspěvek VÍTKOVICE STEEL - JEDEME DÁL !

VÝŠE DOTACE: 48 741,- Kč


 

 

altNadační příspěvek OKD: BABIČČINA TERAPEUTICKÁ ZAHRÁDKA

VÝŠE DOTACE: 47 000,-

Výsledek obrázku pro LOGO NADACE ČSOB


Příspěvek z veřejné sbírky Fórum dárců: NOVÁ ENERGIE A RELAXACE PRO SENIORY

VÝŠE DOTACE: 43 000 Kč, –

 

 

 


 

2016

 

alt

Podzimní oslava vína

Výše dotace: 5 000,-

 

alt

Senioři udržují krok a spojení s novými technologiemi

Výše dotace: 40 000,-

Domov Vesna děkuje Nadaci OKD

Domov Vesna děkuje Nadaci OKD za poskytnutou dotaci v rámci projektu „Senioři udržují krok a spojení s novými technologiemi“. Nadace OKD přispělo částkou 40. 000,- na pořízení interaktivní tabule pro naše seniory.

V současné době využívají naši senioři počítače a mobilní telefony. Proto jsme jim chtěli rozšířit obzor, používáním interaktivní tabule a naučili seniory s ní pracovat. Nové technologie přispívají k lepší orientaci v moderních technologiích, znalosti dění ve společnosti, ale především podporují posilování a trénink paměti. Našim záměrem je neustále vytvářet podnětné prostředí, kterým nabídneme možnost se setkávat s novými poznatky a informacemi. Interaktivní tabule bude sloužit i jako podpůrný prostředek ke vzdělávání zaměstnanců.

 

 

SMO Orlová

Chůzí ke zdravému pohybu

Výše dotace: 2 000,-

Výstupem tohoto projektu je zlepšení kvality života seniorů v našem domově. Zakoupením těchto pomůcek především zlepšilo motoriku a usnadnilo cvičení v přirozeném prostředí, a tím, že senioři mohou cvičit na svých pokojích.

Cílem projektu bylo zlepšení materiálně technického vybavení poskytované služby v Domově Vesna p. o. a vytvoření speciálně vybavených pokojů ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče.

Byl zakoupen 1 motorizovaný cvičný pedál a 1 rehabilitační šlapadlo. Tyto rehabilitační pomůcky jsou denně využívány našimi uživateli. Pomůcky využívá dle rehabilitačního plánu 75 uživatelů během jednoho měsíce.