Financování

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VESNA, P. O. NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

V roce 2019 nám byly poskytnuty dotace a finanční příspěvky:

 

1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

logo jpg

 

Druh služby   

Výše dotace s dofinancováním

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

13.383 000,Kč

2. 198. 000,- Kč


 

 

2. DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE: MĚSTO ORLOVÁ

 

logo orlov

 

Samosprávní celek Výše dotace
MĚSTO ORLOVÁ 3. 213 000,- Kč


3. DOTACE Z ROZPOČTU ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 

Samosprávní celek

Výše dotace

Město Petřvald

35 200,-

Statutární město Havířov

23.000,-

Město Karviná

43 000,-

Finanční dar Dolní Lutyně
20 000,-

 

 

 

 

4. DOTACE ÚČELOVĚ NEURČENÉ

Billa 2 000,-
Viadrus Bohumín 
10 000,-

 

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Poděkování

Domov Vesna děkuje:

Nadačnímu fondu Tesco za poskytnout dotaci v programu "Vy rozhodujete, My pomáháme". Poskytnutá dotace je na projekt "Hudba pro radost" ve výši 10000,- Kč. Prostřednictvím tohoto projektu byla dovybavena technická základna domova a uspořádáno hudební vystoupení.

 

Děkujeme