Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytuje pod vedením praktického lékaře a vedoucí zdravotního úseku kolektiv zdravotních sester a pečovatelek. Lékař ordinuje v zařízení dvakrát týdně a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Všichni pracovníci mají vysokou profesionální úroveň, každoročně absolvují vzdělávací aktivity a prohlubují své praktické i teoretické znalosti. V domově pečujeme o chodící i imobilní uživatele. Důležitou oblastí je prevence výskytu proleženin u imobilních uživatelů a zejména eliminace rizika pádů seniorů. V domově jsou tři velké koupelny pro imobilní uživatele, kde lze najet s koupacím lehátkem a tak zajistit dostatečnou hygienickou péči zcela imobilním obyvatelům. Investice v této oblasti slouží pro zajištění důstojných podmínek pro naše seniory.

Dozařízení pravidelně dochází odborní lékaři, jako např. diabetolog, urolog, chirurg, psychiatr atd.

 

Jednotlivé úkony péče jsou zaměřeny na:

  • Podporu
  • Pomoc
  • podporu samostatnosti
  • zachování aktivnosti

Jedná se zejména o pomoc při oblékání, hygieně, stravování, mobilitě apod.

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Poděkování

 

Domov Vesna děkuje:

Moravskoslezskému kraji za poskytnutou dotaci ve výši 84 745,- Kč, v rámci „ Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“. V rámci programu byl vybrán projekt: „Důstojné sociální zázemí“. V rámci projektu bylo rekonstruováno sociální zařízení.

Domov Vesna poskytuje pobytovou sociální službu „domov pro seniory“, "domov se zvláštním režimem" a díky poskytnutým dotacím lze podporovat kvalitu poskytovanou službu a tím zvyšovat spokojenost uživatelů služby.

Za Domov Vesna ředitelka domova, Ing. Šárka Botlíková, MBA.