Volnočasové aktivity

Domov Vesna nabízí tyto volnočasové aktivity:


TERAPIE

Bazální stimulace

Bazální stimulace probíhá především u imobilních uživatelů, a to formou uklidňujících masáží těla, doteků rukou a polohováním.


Zooterapie

Takzvaná zooterapie či animoterapie je léčebné odvětví, které se profesionálně zabývá léčbou fyzických i psychických onemocnění člověka právě za pomoci zvířat.  Na zahradě Domova Vesna jsme vytvořili zookoutek, kde se nachází 2 zakrslí králíčci.

dscn8494  dscn8496

Výlety ke koním

img_0005  img_0014 img_0077

Canisterapie

Je terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Zvířata totiž mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící úzké mezilidské vztahy, ale i v popudu k pravidelnému pohybu a nabídce prožívání slasti v zanedbávané hmatové stimulaci – to je možnost se se zvířetem pomuchlat, pomazlit a vzájemně se přitulit. Pejsek dává také svému pánovi určitou jistotu a věrnost ve vztahu k němu, zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitu osamění, žalu a bolesti při ztrátě životního partnera. Je dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot.

img_0190    img_0220  img_20130807_134959

Další nabízené terapie:

 • Rekondiční cvičení - skupinové a individuální

 • dscn8457

 • Trénink paměti
 • Muzikoterapie
 • Arteterapie
 • Ergoterapie

 

Volnočasové aktivity:

 • Procházky
 • Vaření
 • Zahradničení,
 • Poslech hudby,
 • Rozhovory,
 • Psaní do novin
 • Promítání filmů

 

Kulturní a společenské akce

Minimálně 2x do měsíce jsou v Domově Vesna uspořádané kulturní a společenské akce. Mezi tradiční akce patří Ples a podzimní Vinobraní.

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Poděkování

 

Domov Vesna děkuje:

Moravskoslezskému kraji za poskytnutou dotaci ve výši 84 745,- Kč, v rámci „ Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“. V rámci programu byl vybrán projekt: „Důstojné sociální zázemí“. V rámci projektu bylo rekonstruováno sociální zařízení.

Domov Vesna poskytuje pobytovou sociální službu „domov pro seniory“, "domov se zvláštním režimem" a díky poskytnutým dotacím lze podporovat kvalitu poskytovanou službu a tím zvyšovat spokojenost uživatelů služby.

Za Domov Vesna ředitelka domova, Ing. Šárka Botlíková, MBA.