Seznámení se službou,

UBYTOVÁNÍ

- Ubytování je zajištěno ve dvoupokojové obytné jednotce, kde má každý uživatel samostatný jednolůžkový pokoj.

- Pro dva uživatele je společný kuchyňský kout, koupelna a WC.

- Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem (postel, sedací nábytek nábytková sestava). Každý uživatel si může svůj pokoj dovybavit drobnými zařizovacími předměty (obrázkem, křeslem,elektronikou atd.).

 

STRAVOVÁNÍ

Strava je připravována ve vlastní kuchyni Domova Vesna kvalifikovaným personálem. Nabízíme snídaně, obědy se svačinkou a večeře. Jídelníček je pestrý, chutný a je připravován dle zásad správné výživy s ohledem na zdravotní stav a nutriční požadavky našich obyvatel. Nabízíme celé spektrum diet (racionální, diabetická, nízko cholesterolová, šetřící), včetně speciální tekuté výživy a aplikace výživy sondou.

Celodenní stravování je součástí péče o naše klienty a poskytuje se v souladu se zásadami správné výživy. Obyvatelé se mohou stravovat na pokojích nebo ve společné klimatizované jídelně, která nedávno prošla modernizací. Podle dietního systému, na základě doporučení lékaře je připravována i dieta šetřící a diabetická, popř. je strava uživatelům mixována.  U seniorů sledujeme nejen stav výživy, ale také příjem tekutin a dodržován pitného režimu.

Týdenní jídelní lístek sestavuje  vedoucí stravovacího provozu, kdy kontrolu provádí nutriční terapeutka. Výběr z jídelníčku ze dvou druhů jídel probíhá vždy nejpozději  jeden pracovní den předem.

 

ZDRAVOTNĚ - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytuje pod vedením praktického lékaře a vedoucí zdravotního úseku kolektiv zdravotních sester a pečovatelek. Lékař ordinuje v zařízení dvakrát týdně a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Všichni pracovníci mají vysokou profesionální úroveň, každoročně absolvují vzdělávací aktivity a prohlubují své praktické i teoretické znalosti. V domově pečujeme o chodící i imobilní uživatele. Důležitou oblastí je prevence výskytu proleženin u imobilních uživatelů a zejména eliminace rizika pádů seniorů. V domově jsou tři velké koupelny pro imobilní uživatele, kde lze najet s koupacím lehátkem a tak zajistit dostatečnou hygienickou péči zcela imobilním obyvatelům. Investice v této oblasti slouží pro zajištění důstojných podmínek pro naše seniory.

Dozařízení pravidelně dochází odborní lékaři, jako např. diabetolog, urolog, chirurg, psychiatr atd.

 

Jednotlivé úkony péče jsou zaměřeny na:

 • Podporu
 • Pomoc
 • podporu samostatnosti
 • zachování aktivnosti

Jedná se zejména o pomoc při oblékání, hygieně, stravování, mobilitě apod.

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Domov Vesna nabízí tyto volnočasové aktivity:


TERAPIE

Bazální stimulace

Bazální stimulace probíhá především u imobilních uživatelů, a to formou uklidňujících masáží těla, doteků rukou a polohováním.


Zooterapie

Takzvaná zooterapie či animoterapie je léčebné odvětví, které se profesionálně zabývá léčbou fyzických i psychických onemocnění člověka právě za pomoci zvířat.  Na zahradě Domova Vesna jsme vytvořili zookoutek, kde se nachází 2 zakrslí králíčci.

dscn8494 dscn8496

Výlety ke koním

img_0005 img_0014 img_0077

Canisterapie

Je terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Zvířata totiž mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící úzké mezilidské vztahy, ale i v popudu k pravidelnému pohybu a nabídce prožívání slasti v zanedbávané hmatové stimulaci – to je možnost se se zvířetem pomuchlat, pomazlit a vzájemně se přitulit. Pejsek dává také svému pánovi určitou jistotu a věrnost ve vztahu k němu, zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitu osamění, žalu a bolesti při ztrátě životního partnera. Je dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot.

img_0190 img_0220 img_20130807_134959

Další nabízené terapie:

 • Rekondiční cvičení - skupinové a individuální

 • dscn8457

 • Trénink paměti
 • Muzikoterapie
 • Arteterapie
 • Ergoterapie

Volnočasové aktivity:

 • Procházky
 • Vaření
 • Zahradničení,
 • Poslech hudby,
 • Rozhovory,
 • Psaní do novin
 • Promítání filmů

Kulturní a společenské akce

Minimálně 2x do měsíce jsou v Domově Vesna uspořádané kulturní a společenské akce. Mezi tradiční akce patří Ples a podzimní Vinobraní.

 

DALŠÍ SLUŽBY

 • Mini market
 • Kadeřnictví
 • Pedikúra

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Poděkování

Domov Vesna děkuje:

Nadačnímu fondu Tesco za poskytnout dotaci v programu "Vy rozhodujete, My pomáháme". Poskytnutá dotace je na projekt "Hudba pro radost" ve výši 10000,- Kč. Prostřednictvím tohoto projektu byla dovybavena technická základna domova a uspořádáno hudební vystoupení.

 

Děkujeme