aktuality

25.06.19 | Sedmý ročník projektu Dobrá duše.

Každoročně je za spolupráce se společností Hartmann - Rico a. s.vyhlašována soutěž Dobrá duše, zaměřená na ocenění těch, kteří pomáhají seniorům. Do této soutěže jsou přihlašováni jak jednotlivci, často také senioři, nebo instituce. V kategorii jednotlivců byla letos oceněna paní Dagmar Bendová, uživatelka Domova Vesna. Náš domov obdržel Diplom za vzornou spolupráci s dobrovolníky.

 

 

 

Více

25.06.19 | Karlík a továrna na čokoládu

V úterý 18. 6. 2019 přišli žáci základní školy U Kapličky v Orlové, aby  nám sehráli představení na motivy známého filmu "Karlík a továrna na čokoládu".

 

Více

12.06.19 | Smažení vaječiny

Každoročně vyráží sousedé, přátelé nebo rodiny do přírody, aby padesát dnů po velikonočních svátcích společně usmažili kotlík vaječiny a pobavili se.  Tuto tradici  se snažíme dodržovat i v Domově Vesna. Oproti loňském roku jsme smažili vaječinu nejen v tom "správném" týdnu, ale také venku a za velmi hezkého počasí.

 

 

 

 

Více

22.05.19 | ČSOB pomáhá regionům

Program ČSOB pomáhá regionům si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Každoročně vybírá příslušná komise  z každého regionu 3 projekty a jeden projekt vybírá veřejnost hlasováním - ten dostává tzv. "divokou kartu". Na tyto projekty mohou lidé posílat peněžité dary,  podle množství vybraných peněz  je pak v každém regionu mezi tyto  projekty rozdělena finanční částka 150 000,- Kč.

Domov Vesna se do tohoto programu hlásí každoročně, letos jsme přihlásili projekt "Psí láska", zaměřený na canisterapii, tedy terapeutické působení na klienta s vydatnou pomocí speciálně vycvičených psů. Díky hlasům veřejnosti jsme získali divokou kartu, a tak budeme moci našim uživatelům nabídnout i letos tuto formu terapie. Navázali jsme spolupráci s další canisterapeutkou, paní Dostálovou z Ostravy, která při terapii využívá pomoci svých tří šeltií.

 

 

Jak bylo výše uvedeno, výše finanční částky, kterou obdržíme od ČSOB v rámci tohoto projektu je přímo závislá na výši vybraných peněz od občanů. Proto se obracíme na všechny naše příznivce s prosbou o zaslání peněžitého daru v libovolné výši na

číslo účtu: 1017777101/0300

variabilní symbol: 191060054

 

Bližší informace jsou k dispozici zde.

 

Za pomoc a podporu upřímně děkujeme.

 

Více

22.05.19 | Další koncert dětí s flétničkami

Protože koncert dětí ze soukromé umělecké školy měl v lednu velký úspěch, děti nám přijely 15. 5. 2019 zahrát znovu. Znovu sklidily velký aplaus, tak se určitě můžeme těšit na další vystoupení.

 

 

Více

15.05.19 | Den matek

Podle tradice je druhá květnová neděle vyhrazena oslavě svátku všech maminek - Dne matek. V Domově Vesna tento svátek z provozních důvodů neslavíme v neděli, ale  v pracovní den, letos to bylo v úterý 14. května. Všem maminkám přišly popřát děti z mateřské školy Na Vyhlídce, které si připravily pro naše uživatelky hezký program.

 

 

 

Více

07.05.19 | Stavění máje

K neopomenutelným jarním tradicím patří snad v celé Evropě stavění máje. Je tomu tak samozřejmě i u nás, máj nebo májka či po našemu mojiček zdobí každoročně vchod do Domova Vesna. Letošní stavění máje se neobešlo bez přítomnosti milých hostů, dětí z mateřské školy Na Vyhlídce. Společně s našimi uživateli nejdříve vytvářeli malé dekorační májky, zazpívali si a nakonec byla před domovem opět vztyčena májka.

 

 

 

Více

07.05.19 | Procházka do cukrárny

Mnozí naši senioři si díky svému zdravotnímu stavu už nemohou zajít sami do města na procházku nebo si posedět s přáteli například v cukrárně. Proto s nimi naše aktivizační pracovnice chodí právě třeba do cukrárny, aby si tito naši uživatelé mohli dopřát i pobyt mimo prostory Domova Vesna. Naposledy to bylo 26. dubna.

 

 

Více

07.05.19 | Velikonoční výstava

Každý rok se při příležitosti velikonoc koná v orlovském domě kultury Velikonoční výstava, zaměřená právě na tyto svátky jara. Nejinak tomu bylo i letos, výstava byla navíc zpestřena soutěží o nejkrásnější jarní klobouk. Výstavy se naši senioři zúčastnili nejen jako návštěvníci, ale také také jako spolutvůrci velikonočních ozdob.

 

 

Podobná, ale skromnější výstava proběhla i 16. dubna  v Domově Vesna. Zájemci si mohli koupit různé velikonoční ozdoby, od kraslic až po dřevěné figurky velikonočních zajíčků.

 

 

 

Více

10.04.19 | Muzikofiletika

Muzikofiletika je tvořivé, reflektivní a zážitkové pojetí expresivní výchovy založené na užití hudebních a jiných uměleckých výrazových prostředků směřujících k rozvíjení potenciálu osobnosti člověka, jeho emočních, kognitivních, sociálních a uměleckých schopností a dovedností, zahrnujících také všeobecně kulturní a spirituální rozměr lidského bytí. Tolik citát z Wikipedie

 

Dne 27.3.2019 se do Vesny dostavily děti ze Soukromé mateřské školy Čtyřístek v Orlové, aby si společeně s našimi uživateli zazívaly, zahrály, malovaly nebo zatančily, prostě aktivně se věnovaly umění v co nejširší formě.

 

 

 

 

 

 


Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Sedmý ročník projektu Dobrá duše.

Každoročně je za spolupráce se společností Hartmann - Rico a. s.vyhlašována soutěž Dobrá duše, zaměřená na ocenění těch, kteří pomáhají seniorům. Do této soutěže jsou přihlašováni jak jednotlivci, často také senioři, nebo instituce. V kategorii jednotlivců byla letos oceněna paní Dagmar Bendová, uživatelka Domova Vesna. Náš domov obdržel Diplom za vzornou spolupráci s dobrovolníky.