aktuality

31.12.18 | Vystoupení sdružení Benjamin

Každoročně, vždy v závěru roku, přijedou do Domova Vesna členové Křesťanského sdružení Benjamin, aby našim seniorům zahráli a zazpívali. Stejně tak i letos, v pátek 28.12., vystoupili v Domově Vesna s pásmem písní a mluveného slova. V závěru předali vystupující vděčným divákům drobné dárky.

 

 

Více

21.12.18 | Ledové království

Ve středu 19.12.2018 přijely do domova děti ze základní školy U kapličky v Orlové. Zahrály našim uživatelům představení divadelní hry se zpěvy Ledové království na motivy známého filmu a ještě známější pohádky Hanse Christiana Andersena. Naši senioři jejich výkon odměnili dlouhotrvajícím potleskem a velkým poděkováním.

 

 

 

Více

21.12.18 | Duo Jamaha opět v Orlové!

Po roce přijeli do našeho domova  otec a syn Alfons a Marian Kotvanovi. Tahle jména asi nikomu moc neřeknou, ale naši uživatelé už ví, že to je populární Duo Jamaha. V úterý 18. prosince vystoupili v Domově Vesna a splnili tak našim seniorům jejich přání z projektu Ježíškova vnoučata. Vystoupení mělo opět obrovský ohlas a oba aktéři nás ujistili, že se do našeho domova vrátili velmi rádi a naše pozvání vždy rádi přijmou.

 

 

Více

13.12.18 | Děti ze Čtyřlístku

V pátek 7. prosince přišli naže uživatele potěšit svým vystoupením děti z mateřské školy Čtyřlístek v Orlové. Připravily si pásmo písniček a tanců s mikulášskou a vánoční tematikou. Jejich výkon všechny  nadchnul a v očích některých diváků se objevily i slzičky dojetí. Děti předali našim uživatelům vlastnoručně vyrobená přání a na oplátku dostali drobné pletené dárečky, pro změnu vyrobené našimi uživatelkami.  Všem čertíkům a andílkům a paní učitelce patří náš  obrovský dík a uznání!

 

 

 

Více

13.12.18 | Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, i letos doraziil do Domova Vesna  Mikuláš s čertem a andělem. Nejdříve navštívili  na pokojích uživatelky a uživatele, upoutané na lůžka a odpoledne se přišli podívat na Mikulášskou zábavu. Rozdali všem  dárečky, poslechli si básničku a koledy a slíbili, že za rok přijdou mezi naše uživatele opět.

Více

13.12.18 | Pečovatelka roku 2018

Už od roku 2013 vyhlašuje Česká asociace poskytovatelů sociálních služeb společně s Diakonií českobratrské církve evangelické cenu Pečovatelka roku. Tato cena je vyhlašována v několika kategoriích - Terénní služby, Ambulantní služby, Pobytové služby a Sociální pracovníci. V letošním roce se mezi pěti nejlepšími sociálními pracovnicemi umístila i sociální pracovnice Domova Vesna paní Jana Mašlonková. Cenu si převzala na slavnostním vyhlášení dne 21.11.2018 v pražské Novoměstské radnici z rukou patronky soutěže Hany Maciuchové. Blahopřejeme!

 

 

 

Více

28.11.18 | Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Domov Vesna děkuje:

· firmě Bonatrans za poskytnutý dar ve výši 10 000,- Kč, kdy byly zakoupeny pomůcky pro práci s hudbou (hlavové mikrofony, stojany, retro gramofon a sluchátka). Tyto pomůcky budou použity pro zpříjemnění chvil našim seniorům.

Domov Vesna poskytuje pobytovou sociální službu „domov pro seniory“, "domov se zvláštním režimem" a díky poskytnutým dotacím lze podporovat kvalitu poskytovanou službu a tím zvyšovat spokojenost uživatelů služby.

Za Domov Vesna ředitelka domova, Ing. Šárka Botlíková, MBA.

 Více

01.11.18 | Skvělý úspěch sportovců z Vesny!

V letošním ročníku tradičního turnaje v ruských kuželkách v Havířově opět excelovali naši hráči a opět dosáhli na nejvyšší metu. Klání, které se konalo 31.10. v Domově senirů Luna, se zúčastnilo devět seniorských týmů, nejen z karvinského okresu, ale také např. z Ostravy. I přes tak silnou konkurenci naše družstvo nenašlo přemožitele a zásluhou vyrovnaných výkonů deklasovalo všechny soupeře. Paní Klotkové a pánům Mikeskovi a Mojžíškovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Domova Vesna.

 

 

 

 

Více

30.10.18 | Oslavy 100. výroči vyhlášení ČSR

Letos žilo celé Česko připomenutím 100. výročí rozpadu Rakousko - uherské monarchie a vyhlášení samostatného československého státu. V Domově Vesna jsme toto významné výročí oslavili slavnostním shromážděním uživatelů a zaměstnanců. Součástí programu bylo připomenutí historických událostí z roku 1918 a vystoupení pěveckého souboru našich uživatelů. Zlatým hřebem kulturního programu bylo vystoupení žáků a pedagogů Základní umělecké školy J. R.Míši z Orlové.

 

 

Více

30.10.18 | Ocenění pracovníků v sociálních službách

Tak jako každoročně, i letos ocenilo vedení Městského úřadu v Orlové nejlepší pracovníky v sociálních službách. Blahopřejeme vyznamenaným paní Mgr. Lapišové a paní Venglářové z Domova Vesna.

 

 

 

Více

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Vystoupení sdružení Benjamin

Každoročně, vždy v závěru roku, přijedou do Domova Vesna členové Křesťanského sdružení Benjamin, aby našim seniorům zahráli a zazpívali. Stejně tak i letos, v pátek 28.12., vystoupili v Domově Vesna s pásmem písní a mluveného slova. V závěru předali vystupující vděčným divákům drobné dárky.